Behovet av bussar ökar allt mer i regionen

Behovet av bussar ökar allt mer i regionen

21 Nov, 2015
lasse
no comments

Det blir allt mer vanligt att man åker buss. Dels på grund av ett ökat miljötänk, där allt fler får upp ögonen för hur vår omvärld påverkas av oss och våra handlingar, och dels på grund av att busstrafiken i de flesta delar av Sverige blir allt mer utbyggd. När det blir fler avgångar och tätare busstrafik så blir det blir allt mer praktiskt att åka buss och Kronobergsregionen är inget undantag – det ska vara praktiskt att ta bussen!

BussresorBusstrafik idag

Bussresor i Kronoberg blir allt vanligare då fler och fler tar bussen till jobb, skola och diverse fritidsaktiviteter. Behovet av bussar ökar allt mer i regionen. Både med anledning av att allt fler personer flyttar in i städer och samhällen och då bortprioriterar en bil. En bil är både en dyr investering men medför också stora ekonomiska kostnader likväl som miljömässiga. Men även då landsbygden utarmas av olika nödvändigheter så som mataffärer, postkontor eller apotek. Allt fler butiker på landsbygden slås ut, varför personer måste ta sig allt längre sträckor allt oftare för att kunna köpa nödvändigheter. För många som inte har tillgång till en bil är bussen en nödvändighet för att kunna ta sig utanför hemmet, för att kunna handla eller för att besöka sjukvård. Hade inte bussar funnits hade dessa människor varit bundna i sina hem utan möjlighet att ta sig någonstans.

För personer som bor i städer i Kronoberg är det vanligt med bussresor i Kronobergs län för att ta sig omkring i staden. Resor i städer blir allt smidigare med bussar. Man slipper leta efter och betala parkering eller vara bunden till bilen. Med täta avgångar går det lätt och smidigt att åka med bussresor i Kronoberg och man kan ta sig överallt utan några hinder.

Bussresor i Kronobergs Län</a> åker man med länstrafikens gröna bussar. Bussarna är till för att vem som helst ska kunna ta sig omkring i Kronoberg utan hinder. Det ska inte spela någon roll om du är gammal, har funktionshinder, är ung eller precis vem som helst. Alla har rätt att ta sig omkring med bussresor i Kronobergs län och det ska vara lika smidigt för alla.

Fler och fler blir uppmärksammade på de miljömässiga aspekterna av att ta en bussresa i Kronobergs län istället för att ta bilen. Då fler samåker och åker kollektivt sparar man bränsle och det har en betydligt mindre påverkan på jordens resurser än vad bilåkande har. Om varje enskild individ istället för att åka bil tog bussen hade man sparat otroligt mycket av jordens resurser och minskat olyckor, köer och annat som hindrar trafiken. Ju fler som tar bussen innebär också att det finns underlag för fler bussturer, vilket gör det allt smidigare att ta bussen. Att ta bussen är alltså ett bra alternativ, för så många och på så många sätt!

Besök ATB Busstrafik hemsida

You must be logged in to post a comment